Kimlientravel-10-nam-thanh-lap

Tokyo – Núi Phú Sĩ – Nagoya – Kyoto – Osaka (6N5Đ)

Tokyo – Núi Phú Sĩ – Nagoya – Kyoto – Osaka (6N5Đ)

Khởi hành: 14/04/2018

Mã Tour: NB0214

Giá: 33,990,000 VNĐ

Tokyo – Núi Phú Sĩ – Nagoya – Kyoto – Osaka (6N5Đ)

Seoul – Gyeonggido – Lotte World – Jeju 6N5Đ

Seoul – Gyeonggido – Lotte World – Jeju 6N5Đ

Khởi hành: 21/12/2017

Mã Tour: HQ0414

Giá: 23,500,000 VNĐ

Seoul – Gyeonggido – Lotte World – Jeju 6N5Đ

Seoul - Đảo Jeju - Everland - Nami - Drum Cat show

Seoul - Đảo Jeju - Everland - Nami - Drum Cat show

Khởi hành: 09/03/2018

Mã Tour: HQJJ6N5D15915

Giá: 20,999,000 VNĐ

Seoul - Đảo Jeju - Everland - Nami - Drum Cat show

TOKYO - NÚI PHÚ SỸ - KHU DU LỊCH HAKONE - YOKOHAMA - 5N4Đ

TOKYO - NÚI PHÚ SỸ - KHU DU LỊCH HAKONE - YOKOHAMA - 5N4Đ

Khởi hành: 20/03/2018

Mã Tour: NB13515

Giá: 28,900,000 VNĐ

TOKYO - NÚI PHÚ SỸ - KHU DU LỊCH HAKONE - YOKOHAMA - 5N4Đ

HA NOI - SEOUL - JEJU - NAMI - 6N5D

HA NOI - SEOUL - JEJU - NAMI - 6N5D

Khởi hành: 16/03/2018

Mã Tour: HQ20515

Giá: 21,400,000 VNĐ

HA NOI - SEOUL - JEJU - NAMI - 6N5D

Osaka - Nara - Kyoto - Nagoya - Kawaguchi - Núi Phú Sĩ - Tokyo 6N5Đ

Osaka - Nara - Kyoto - Nagoya - Kawaguchi - Núi Phú Sĩ - Tokyo 6N5Đ

Khởi hành: 13/03/2018

Mã Tour: NB0414

Giá: 38,900,000 VNĐ

Osaka - Nara - Kyoto - Nagoya - Kawaguchi - Núi Phú Sĩ - Tokyo 6N5Đ

TOKYO – NÚI PHÚ SỸ - HỒ KAWAGUCHI – KYOTO - OSAKA 6N5Đ

TOKYO – NÚI PHÚ SỸ - HỒ KAWAGUCHI – KYOTO - OSAKA 6N5Đ

Khởi hành: 29/03/2018

Mã Tour: NB01

Giá: 43,610,000 VNĐ

TOKYO – NÚI PHÚ SỸ - HỒ KAWAGUCHI – KYOTO - OSAKA 6N5Đ

SEOUL- EVERLAND - NAMI - 5N4D

SEOUL- EVERLAND - NAMI - 5N4D

Khởi hành: 18/03/2018

Mã Tour: HQ30415

Giá: 15,900,000 VNĐ

SEOUL- EVERLAND - NAMI - 5N4D

Seoul – Gyeonggido – Lottle World 4N3Đ

Seoul – Gyeonggido – Lottle World 4N3Đ

Khởi hành: 04/04/2018

Mã Tour: HQ0314

Giá: 16,990,000 VNĐ

Seoul – Gyeonggido – Lottle World 4N3Đ

 Tokyo - Yokohama - Kawaguchi - Phú Sĩ 5N4Đ

Tokyo - Yokohama - Kawaguchi - Phú Sĩ 5N4Đ

Khởi hành: 31/03/2018

Mã Tour: NB0314

Giá: 36,990,000 VNĐ

 Tokyo - Yokohama - Kawaguchi - Phú Sĩ 5N4Đ

Trang 1 / 21NextCuối
xe di trung quoc 2018
tour xuan 2018 di chua