Tour khuyến mại

Hà Nội - Nam Ninh - Quảng Châu

Hà Nội - Nam Ninh - Quảng Châu

5,999,000 VNĐ

Khởi hành: 31/10/2017

Mã Tour: NN-QC-20-02-15

Khởi hành: T7 Hàng tuần

Hà Nội - Nam Ninh - Quảng Châu

Bắc Kinh - Thượng Hải

Bắc Kinh - Thượng Hải

15,850,000 VNĐ

Khởi hành: 08/11/2017

Mã Tour: BK-TH-20-02-2015

Bắc Kinh - Thượng Hải

Bắc Kinh - Vạn Lý Trường Thành - Quảng Trường Thiên An Môn - Di hòa Viên

Bắc Kinh - Vạn Lý Trường Thành - Quảng Trường Thiên An Môn - Di hòa Viên

11,699,000 VNĐ

Khởi hành: 09/11/2017

Mã Tour: BK-TH-20-2-2015

Bắc Kinh - Vạn Lý Trường Thành - Quảng Trường Thiên An Môn - Di hòa Viên

Hà Nội - Bái Đính - Tràng An 1N

Hà Nội - Bái Đính - Tràng An 1N

650,000 VNĐ

Khởi hành: 24/11/2017

Mã Tour: 1612930154

Đặc điểm Tour: Tour hướng thiền

Hà Nội - Bái Đính - Tràng An 1N

Khám phá Mai Châu

Khám phá Mai Châu

499,000 VNĐ

Khởi hành: 11/11/2017

Mã Tour: HG28217

Khởi hành Thứ 5 - Hàng Tuần

Khám phá Mai Châu

Hà Nội - Suối Yến - Chùa Hương - Động Hương Tích 1N

Hà Nội - Suối Yến - Chùa Hương - Động Hương Tích 1N

600,000 VNĐ

Khởi hành: 24/11/2017

Mã Tour: 1612220150

Khởi hành: Hàng Ngày

Hà Nội - Suối Yến - Chùa Hương - Động Hương Tích 1N

Hà Nội - Đền Hùng - Bảo tàng Hùng Vương - Đền Tổ Mẫu Âu Cơ 1N

Hà Nội - Đền Hùng - Bảo tàng Hùng Vương - Đền Tổ Mẫu Âu Cơ 1N

Liên hệ

Khởi hành: 07/01/2018

Mã Tour: 1612370136

KH: dịp lễ tết 2018

Hà Nội - Đền Hùng - Bảo tàng Hùng Vương - Đền Tổ Mẫu Âu Cơ 1N

Hà Nội - Cộng đồng Bắc Lệ - Mẫu Đồng Đăng - Chợ Đông Kinh 1N

Hà Nội - Cộng đồng Bắc Lệ - Mẫu Đồng Đăng - Chợ Đông Kinh 1N

460,000 VNĐ

Khởi hành: 05/01/2018

Mã Tour: 1612110144

KH Hàng Tuần

Hà Nội - Cộng đồng Bắc Lệ - Mẫu Đồng Đăng - Chợ Đông Kinh 1N

Hà Nội - Đền Tiên La - Đền Trần - Đền Đồng Bằng 1N

Hà Nội - Đền Tiên La - Đền Trần - Đền Đồng Bằng 1N

Liên hệ

Khởi hành: 14/02/2018

Mã Tour: ND00001

Đặc điểm Tour: KH Hàng Tuần

Hà Nội - Đền Tiên La - Đền Trần - Đền Đồng Bằng 1N

Hà Nội - Cửa Ông - Cô bé Cửa Suốt - Thiền viện Cái Bầu

Hà Nội - Cửa Ông - Cô bé Cửa Suốt - Thiền viện Cái Bầu

Liên hệ

Khởi hành: 26/02/2018

Mã Tour: ND00001

Đặc điểm Tour: KH Hàng Tuần

Hà Nội - Cửa Ông - Cô bé Cửa Suốt - Thiền viện Cái Bầu

Hà Nội - Đền Đô - Chùa Dâu - Chùa Bút Tháp - Chùa Phật Tích 1N

Hà Nội - Đền Đô - Chùa Dâu - Chùa Bút Tháp - Chùa Phật Tích 1N

Liên hệ

Khởi hành: 26/02/2018

Mã Tour: ND00001

Đặc điểm Tour: KH Hàng Tuần

Hà Nội - Đền Đô - Chùa Dâu - Chùa Bút Tháp - Chùa Phật Tích 1N

Rừng Quốc Gia Cúc Phương

Rừng Quốc Gia Cúc Phương

210,000 VNĐ

Khởi hành: 15/10/2017

Mã Tour: NB271115

Khởi hành: Hàng Ngày

Rừng Quốc Gia Cúc Phương

xe-di-trung-quoc-banner
tour nam moi 2018