Nghỉ lễ 30-4

  • Hà Nội - Cộng đồng Bắc Lệ - Mẫu Đồng Đăng - Chợ Đông Kinh 1N
  • Hà Nội - Cộng đồng Bắc Lệ - Mẫu Đồng Đăng - Chợ Đông Kinh 1N
  • Hà Nội - Cộng đồng Bắc Lệ - Mẫu Đồng Đăng - Chợ Đông Kinh 1N

Tour liên quan

Hà Nội - Bái Đính - Tràng An 1N

Hà Nội - Bái Đính - Tràng An 1N

Khởi hành: 15/07/2017

Mã Tour: 1612930154

Giá: 650,000đ

Đặc điểm Tour: Tour hướng thiền

Hà Nội - Bái Đính - Tràng An 1N

Con đường tâm linh Đông Bắc gắn với Triều đại nhà Trần 5N4Đ

Con đường tâm linh Đông Bắc gắn với Triều đại nhà Trần 5N4Đ

Khởi hành: 15/07/2017

Mã Tour: ND00001

Giá:

Đặc điểm Tour: KH Hàng Tuần

Con đường tâm linh Đông Bắc gắn với Triều đại nhà Trần 5N4Đ

Hà Nội - Côn Sơn - Kiếp Bạc - Yên Tử - Cửa Ông - Cô bé Cửa Suốt 2N1Đ

Hà Nội - Côn Sơn - Kiếp Bạc - Yên Tử - Cửa Ông - Cô bé Cửa Suốt 2N1Đ

Khởi hành: 15/05/2017

Mã Tour: ND00001

Giá:

Đặc điểm Tour: KH Hàng Tuần

Hà Nội - Côn Sơn - Kiếp Bạc - Yên Tử - Cửa Ông - Cô bé Cửa Suốt 2N1Đ

Hà Nội - Chùa Thầy - Chùa Tây Phương - Chùa Mía - Đền Và 1N

Hà Nội - Chùa Thầy - Chùa Tây Phương - Chùa Mía - Đền Và 1N

Khởi hành: 08/05/2017

Mã Tour: ND00001

Giá:

Đặc điểm Tour: KH Hàng Tuần

Hà Nội - Chùa Thầy - Chùa Tây Phương - Chùa Mía - Đền Và 1N

banner xe bus bên trái
Bảng giá tour hè 2017