Hotline: 0903 230 230 / 0888 532 439 / 024.35770809
Kim Lien Travel
Menu
Tìm kiếm
Đăng nhập Đăng ký
  • Kim Liên Travel cam kết bảo vệ động vật hoang dã

Chi nhánh Kim Liên Travel

Danh sách trụ sở văn phòng, chi nhánh của Kim Liên Travel trong và ngoài nước.

 

 

1. Trụ sở chính / Head Office

Đa ch: Tng L Trung Yên Plaza, 01 Trung Hòa, Cu Giy, Hà ni

Add: L Floor Trung Yen Plaza, 01 Trung Hoa Str., Cau Giay District, Hanoi,

Email: info@kimlientravel.com.vn

Phone: (+84) 24.3577.0809  | Fax: (+84) 24.3577.0346

Hotline: 0903.230.230 

 

 

 

 

 

 

2. Chi nhánh Quảng Ninh / Quang Ninh Branch

Đa ch: 38 Triu Dương, Móng Cái, Qung Ninh

Add: 38 Trieu Duong Str., Mong Cai, Quang Ninh

Email: kimlientravel-quangninh@hotmail.com

Phone: (+84) 203.388.1158 | Fax: (+84) 203.388.4822

Hotline: 0965.641.640 

 

 

 

 

 

3. Chi nhánh Hồ Chí Minh / Ho Chi Minh Branch

Đa ch: Phòng 68A, tòa nhà FOSCO, 06 Phùng Khc Khoan, Qun 1, H Chí Minh

Add: Room 68A, FOSCO Building, 06 Phung Khac Khoan Str., District 1, Hochiminh city.

Email: hcm1@kimlientravel.com.vn

Phone: (+84) 24.3577.0809  | Fax: (+84) 24.3577.0346

Hotline: 0919.885.187

 

 

 

 

 

 

 

4. Chi nhánh Lạng Sơn / Lang Son Branch

Đa ch: 25 Nguyn Du, Lng Sơn

Add: 25 Nguyen Du Str., Lang Son

Email: info@kimlientravel.com.vn 

 

 

 

 

 

5. Chi nhánh Campuchia / Cambodia Branch

Đa ch: 49, khu 7, Taphul, Svaydangkum, Siêm Rip, Campuchia

Add: No. 049, Group7, Taphul, Svaydangkum, SiemReap, Cambodia.

Email: csttour.op@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

Các bài viết khác