.hotline-phone-ring-wrap { position: fixed; bottom: 0; left: 0; z-index: 999999; } .hotline-phone-ring { position: relative; visibility: visible; background-color: transparent; width: 110px; height: 110px; cursor: pointer; z-index: 11; -webkit-backface-visibility: hidden; -webkit-transform: translateZ(0); transition: visibility .5s; left: 0; bottom: 0; display: block; } .hotline-phone-ring-circle { width: 85px; height: 85px; top: 10px; left: 10px; position: absolute; background-color: transparent; border-radius: 100%; border: 2px solid #e60808; -webkit-animation: phonering-alo-circle-anim 1.2s infinite ease-in-out; animation: phonering-alo-circle-anim 1.2s infinite ease-in-out; transition: all .5s; -webkit-transform-origin: 50% 50%; -ms-transform-origin: 50% 50%; transform-origin: 50% 50%; opacity: 0.5; } .hotline-phone-ring-circle-fill { width: 55px; height: 55px; top: 25px; left: 25px; position: absolute; background-color: rgba(230, 8, 8, 0.7); border-radius: 100%; border: 2px solid transparent; -webkit-animation: phonering-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out; animation: phonering-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out; transition: all .5s; -webkit-transform-origin: 50% 50%; -ms-transform-origin: 50% 50%; transform-origin: 50% 50%; } .hotline-phone-ring-img-circle { background-color: #e60808; width: 45px; height: 45px; top: 30px; left: 30px; position: absolute; background-size: 20px; border-radius: 100%; border: 2px solid transparent; -webkit-animation: phonering-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out; animation: phonering-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out; -webkit-transform-origin: 50% 50%; -ms-transform-origin: 50% 50%; transform-origin: 50% 50%; display: -webkit-box; display: -webkit-flex; display: -ms-flexbox; display: flex; align-items: center; justify-content: center; } .hotline-phone-ring-img-circle .pps-btn-img { display: -webkit-box; display: -webkit-flex; display: -ms-flexbox; display: flex; } .hotline-phone-ring-img-circle .pps-btn-img img { width: 25px; height: 25px; } .hotline-bar { position: absolute; background: rgba(230, 8, 8, 0.75); height: 40px; width: 180px; line-height: 40px; border-radius: 3px; padding: 0 10px; background-size: 100%; cursor: pointer; transition: all 0.8s; -webkit-transition: all 0.8s; z-index: 9; box-shadow: 0 14px 28px rgba(0, 0, 0, 0.25), 0 10px 10px rgba(0, 0, 0, 0.1); border-radius: 50px !important; /* width: 175px !important; */ left: 33px; bottom: 37px; } .hotline-bar > a { color: #fff; text-decoration: none; font-size: 15px; font-weight: bold; text-indent: 50px; display: block; letter-spacing: 1px; line-height: 40px; font-family: Arial; } .hotline-bar > a:hover, .hotline-bar > a:active { color: #fff; } @-webkit-keyframes phonering-alo-circle-anim { 0% { -webkit-transform: rotate(0) scale(0.5) skew(1deg); -webkit-opacity: 0.1; } 30% { -webkit-transform: rotate(0) scale(0.7) skew(1deg); -webkit-opacity: 0.5; } 100% { -webkit-transform: rotate(0) scale(1) skew(1deg); -webkit-opacity: 0.1; } } @-webkit-keyframes phonering-alo-circle-fill-anim { 0% { -webkit-transform: rotate(0) scale(0.7) skew(1deg); opacity: 0.6; } 50% { -webkit-transform: rotate(0) scale(1) skew(1deg); opacity: 0.6; } 100% { -webkit-transform: rotate(0) scale(0.7) skew(1deg); opacity: 0.6; } } @-webkit-keyframes phonering-alo-circle-img-anim { 0% { -webkit-transform: rotate(0) scale(1) skew(1deg); } 10% { -webkit-transform: rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg); } 20% { -webkit-transform: rotate(25deg) scale(1) skew(1deg); } 30% { -webkit-transform: rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg); } 40% { -webkit-transform: rotate(25deg) scale(1) skew(1deg); } 50% { -webkit-transform: rotate(0) scale(1) skew(1deg); } 100% { -webkit-transform: rotate(0) scale(1) skew(1deg); } } @media (max-width: 768px) { .hotline-bar { display: none; } }
Hotline: 0903 230 230 / 0888 532 439 / 024.35770809
Việt Nam
Menu

Mobile search

Thông tin giỏ hàng

Địa chỉ nhận hàng

Họ và tên(*)
Điện thoại(*)
Nhân viên giao nhận KIM LIEN TRAVEL sẽ liên hệ với SĐT này.
Email(*)
Tỉnh/Thành phố(*)
Quận huyện(*)
Địa chỉ chi tiết(*)
Lời nhắn
(Không bắt buộc)
0903 230 230