Hotline: 0903 230 230 / 0888 532 439 / 024.35770809
Kim Lien Travel
Menu
Tìm kiếm
Đăng nhập Đăng ký
 • Kim Liên Travel cam kết bảo vệ động vật hoang dã

Kinh nghiệm xin visa Việt Nam tại Malaysia

Một khách hàng từ nước ngoài đã gửi câu hỏi tới Kimlientravel về quy trình xin visa Việt Nam tại Kuala Lumpur. Dưới đây là câu trả lời của chúng tôi.

A customer sent a question to Kimlientravel about the process of applying for a Vietnamese visa in Kuala Lumpur. Here is our answer.

Nếu bạn mang hộ chiếu Malaysia và dự định lưu lại Việt Nam trong vòng 30 ngày, bạn không cần xin thị thực Việt Nam.

Tuy nhiên, nếu bạn không phải là công dân Malaysia và không thuộc nhóm đối tượng được miễn thị thực Việt Nam hoặc là công dân Malaysia muốn lưu lại Việt Nam trên 30 ngày, bạn buộc phải có thị thực Việt Nam.

Bạn có 2 cách để xin thị thực Việt Nam chúng tôi như sau:

 

1. Xin thị thực Việt Nam với mức chi phí thấp (dán tem thị thực tại các Sân bay quốc tế Việt Nam khi đến)

Thị thực cấp tại sân bay rất tiện ích cho những người sống xa Đại sứ quán Việt Nam hoặc không muốn gửi hộ chiếu qua đường bưu điện.

 • Đơn vị cấp: Cục quản lý Xuất Nhập Cảnh Viêt Nam
 • Thời gian xử lý: 1 hoặc 2 ngày làm việc
 • Không yêu cầu nộp hộ chiếu

Cách xin thị thực cấp tại sân bay? Bạn truy cập vào website điền thông tin vào mẫu đơn xin thị thực, và chờ chỉ 2 ngày làm việc (đối với dịch vụ thường) hoặc 1 ngày làm việc (đối với dịch vụ khẩn) để nhận được Thư Chấp Thuận Thị Thực qua email, mang thư này + hộ chiếu của bạn + 2 ảnh + phí dán tem để dán tem thị thực tại sân bay.

Hướng dẫn lựa chọn chức năng tương ứng:

 

2. Xin thị thực Việt Nam tại các Đại sứ quán Việt Nam:

Bạn có thể trực tiếp xin thị thực Việt Nam tại Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia.

 • Đơn vị cấp: Đại sứ quán Việt Nam
 • Thời gian xử lý: 4 đến 5 ngày làm việc
 • Yêu cầu nộp hộ chiếu gốc của bạn

Đại sứ quán Việt Nam tại Kuala Lumpur, Malaysia

Địa chỉ: No.4, Persiaran Stonor 50450, Kualar Lumpur, MALAYSIA

Điện thoại: +603-2148 4036;

Fax: (603) 2148 3270

Email: daisevn1@streamyx.com daisevn1@putra.net.my

 • Trước khi xin thị thực Việt Nam, bạn phải đảm bảo hộ chiếu của bạn còn giá trị ít nhất là 06 tháng và còn các trang trống.
 • Thị thực cấp tại sân bay áp dụng với khách nước ngoài vào Việt Nam bằng đường hàng không.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn!

 

>> 4 Bước lấy thị thực Việt nam cấp tại sân bay

 •     Điền thông tin vào mẫu đơn xin thị thực trực tuyến
 •     Bạn phải nhập chính xác thông tin cá nhân (những) người xin thị thực.
 •     Xác nhận và thanh toán dịch vụ
 •     Vui lòng kiểm tra lại để đảm bảo các thông tin bạn nhập là chính xác, chọn sử dụng thêm các dịch vụ khác (Dịch vụ hỗ trợ dán tem thị thực tại sân bay/Dịch vụ xe đón) nếu cần.
 •     Bạn có thể thanh toán bằng thẻ Credit/ Debit Card của mình qua OnePay/PayPal hoặc thanh toán qua Western Union.
 •     Nhận thư chấp thuận thị thực và chuẩn bị dán tem thị thực
 •     Sau 1 ngày làm việc (đối với dịch vụ khẩn) hoặc 2 ngày làm việc (đối với dịch vụ thường), BẠN SẼ:
 •     Nhận được thư chấp thuận thị thực qua email (đính kèm cùng mẫu tớ khai xuất nhập cảnh)
 •     In thư chấp thuận thị thực và mẫu tờ khai xuất nhập cảnh
 •     Điền thông tin vào mẫu tờ khai nhập cảnh và xuất cảnh
 •     Chuẩn bị 2 ảnh cỡ hộ chiếu và phí dán tem (US $25 đối với loại thị thực một lần nhập cảnh, và US $50 đối với loại thị thực nhiều lần nhập cảnh có giá trị đến 3 tháng)
 •     Cho tất cả những gì đã chuẩn bị cùng hộ chiếu vào túi, sau đó xuất trình cho nhân viên xuất nhập cảnh tại sân bay đến tại Việt Nam.
 •     Dán tem thị thực tại sân bay

    Khi đến các sân bay quốc tế tại Việt Nam (ở Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh), bạn cần xuất trình hộ chiếu, thư chấp thuận thị thực, 2 ảnh cỡ hộ chiếu, tờ khai xuất nhập cảnh và phí dán tem cho nhân viên xuất nhập cảnh để dán tem thị thực hộ chiếu của bạn.

    (Để tiết kiệm thời gian tại sân bay, bạn nên sử dụng dịch vụ hỗ trợ dán tem nhanh của chúng tôi)

 

 

 If you hold a Malaysian passport and intend to stay in Vietnam within 30 days, you do not need a Vietnamese visa.

However, if you are not a Malaysian citizen and do not belong to a group that is exempted from a Vietnamese visa or is a Malaysian citizen who wishes to stay in Vietnam for more than 30 days, you must have a Vietnamese visa.

You have 2 ways to apply for a Vietnamese visa:

 

1. Apply for Vietnam visa at low cost (visa stamps issued at Vietnam International Airport on arrival)

Airport visas are very convenient for those who live far away from the Embassy of Vietnam or do not want to send their passports by mail.

- Issued by: Vietnam Immigration Department

- Processing time: 1 or 2 working days

- No passport required

How to apply for a visa at the airport? Visit the website, fill out the application form, and wait for only 2 working days (for normal service) or 1 working day (for services Urgent Letter of Acceptance by email, bring this letter + your passport + 2 photos + stamping fee for visa stamp at the airport. For more information, please see the visa process.

Selections:

 •     For outside Vietnam foreigners, click here
 •     For inviting, guaranteeing authority/organization, click here
 •     For airlines, click here

 

2. Apply for Vietnam visa at Vietnamese embassies:

You can directly apply for a Vietnamese visa at the Vietnamese Embassy in Malaysia.

- Issued by: Embassy of Vietnam

- Processing time: 4 to 5 business days

- Request to submit your original passport

Vietnamese Embassy in Kuala Lumpur, Malaysia

Address: No.4, Persiaran Stonor 50450, Kualar Lumpur, MALAYSIA

Phone: + 603-2148 4036;

Fax: (603) 2148 3270

Email: daisevn1@streamyx.com daisevn1@putra.net.my

- Before applying for a Vietnamese visa, you must ensure your passport is valid for at least 06 months and blank pages.

- Airport visas apply to foreigners entering Vietnam by air.

Please contact us for more details. We are always ready to assist you!

 

>> 4 Step Vietnamese Festival at the airport

    Fill in the online application form

    You must enter the correct applicant's personal information (s).
    Confirm and pay for the service

    Please check to make sure that the information you enter is correct, and choose to use additional services (Airport Attendance Assistance / Pickup Service) if needed.

    You can pay with your Credit / Debit Card via OnePay / PayPal or via Western Union.
    Receipt of visa approval and visa stamp preparation

    After 1 working day (for emergency services) or 2 working days (for normal services), YOU WILL:

    • Receipt of visa approval letter (attached with entry and exit forms)
    • Print your visa application form and immigration declaration form
    • Fill in the entry and exit forms
    • Prepare 2 passport size photographs and stamp duty (US $ 25 for one entry visa, and US $ 50 for multiple entry visa valid for up to 3 months).
    • Give all the things that have been prepared with the passport in the bag, then show it to the immigration officer at the airport arriving in Vietnam.
    Postage stamps at the airport

    When arriving at international airports in Vietnam (in Hanoi, Da Nang, Ho Chi Minh City), you will need a passport, visa approval letter, two passport size photographs, entry and exit declarations stamp duty for immigration officers to stamp your passport.

    (To save time at the airport, you should use our fast stamping service.)

Các bài viết khác